câu lạc bổ khởi nghiệp sáng tạo hoành bồ

Thành viên trong CLB phát triển mô hình du lịch cộng đồng, bảo tồn phát triển văn hoá cộng đồng dân tộc Dao Thanh Phán gắn với du lịch trải nghiệm Farm tour.

     CLB Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh cùng phối kết hợp CLB khởi nghiệp sáng tạo Hoành Bồ. Định hướng, dẫn dắt cho các bạn trẻ vùng cao xã Kỳ Thượng và cũng là thành viên trong CLB phát triển mô hình du lịch cộng đồng; bảo tồn phát triển văn hoá cộng đồng dân tộc Dao Thanh Phán gắn với du lịch trải nghiệm Farm tour.

     Trong thời gian qua các bạn trẻ đã xây dựng được những hình hài nhất định. Và mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ động viên của chính quyền các cấp, của cộng đồng đóng góp ủng hộ về vật phẩm, tài liệu văn hóa của xã Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.


 Chat với chúng tôi